Taxation and tax exemptions for scholarships and expenses related to the formal education paid by Estonian company

Expenses to cover level studies are justified if the employer needs a specialist with such a qualification in order to fulfill his/her goals. Coverage of the cost of tertiary education by the employer is seen as a normal investment, the aim… Read More »Taxation and tax exemptions for scholarships and expenses related to the formal education paid by Estonian company

Regulacje a bezpieczeństwo Internetu Rzeczy (IoT)

Internet Rzeczy (IoT) wykracza poza bycie po prostu tendencją na przestrzeni ostatnich lat. Odpowiednio wykorzystany, IoT ma potencjał, aby poprawić jakość życia. Jednak rosnąca popularność Internetu Rzeczy sprawia, że ​​jest to nowa droga do skutecznych cyberataków. Według badań przeprowadzonych przez… Read More »Regulacje a bezpieczeństwo Internetu Rzeczy (IoT)

Cryptocurrency and ICO

The creation of the blockchain, and with it the cryptocurrency, initiated a new technological revolution covering the world of technology.