Kiedy dochodzi do ataków cybernetycznych na wielkie koncerny i korporacje, takie jak np. Yahoo, dla małych organizacji, w tym NGO i firm, łatwo jest się zastanowić nad tym, jak zabezpieczyć swoje dane. W końcu wystarczy zmienić hasło, ewentualnie zmienić dostawcę usług poczty e-mail. Jednak mimo to ochrona danych w małych i średnich organizacjach nie jest mniej ważna niż w przypadku dużych graczy. W rzeczywistości większość ataków jest skierowana przeciwko małym i średnim przedsiębiorstwom oraz organizacjom pozarządowym, które często bagatelizują kwestie związane z bezpieczeństwem i integralnością danych.

Zagrożenia takie, jak chociażby ransomware (które blokuje dostęp do danych na urządzeniu, dopóki użytkownik nie zapłaci konkretnej kwoty), są w stanie doprowadzić firmy oraz inne organizacje do ponoszenia kosztów na duże kwoty, które mogą przekroczyć nawet kwotę miliona złotych.

Aby skutecznie chronić dane swojej organizacji, w tym dane osób pracujących czy też wspierających, niezbędne są trzy podstawowe zabezpieczenia, które potrzebuje każda organizacja dowolnej wielkości, by zabezpieczyć swoje dane.

Przede wszystkim potrzebna jest zapora ogniowa (firewall). Pozwoli ona oddzielić dane organizacji od świata zewnętrznego. Rodzaj takowej zapory zależy przede wszystkim od rodzaju prowadzonej działalności oraz tego, co wymaga ochrony.

Kolejnym krokiem jest ochrona punktu końcowego (end-point), czyli ochrona antywirusowa, tj. przed złośliwym oprogramowaniem. Zadaniem tego zabezpieczenia jest wykrywanie zagrożeń, ich zatrzymywanie oraz usuwanie.

Nie bez znaczenia są też kopie zapasowe (backup) danych. Takie kopie są kluczowe, jeżeli firmy oraz organizacje pozarządowe chcą odzyskać dane w razie wystąpienia zdarzenia losowego, którym może być naruszenie integralności danych lub ich całkowita utrata.

Do tego warto dodać odpowiednie szkolenie. W ten sposób wykonanie tych trzech czynności, a także przeprowadzenie stosownego szkolenia, pozwoli zwiększyć ochronę danych, co pozwoli w przyszłości uniknąć katastrofalnych wypadków, które mogłyby oznaczać m.in. utratę wszystkich danych organizacji.

Element świadomości na temat zagrożeń i sposobów ochrony stanowi czwarty filar cyberbezpieczeństwa, który jest znacznie bardziej istotny niż elementy technologiczne, ponieważ najczęściej to właśnie człowiek jest najsłabszym ogniwem. W związku z tym odpowiednie szkolenie w zakresie bezpieczeństwa cybernetycznego jest koniecznością dla organizacji, która ma zamiar zadbać o bezpieczeństwo danych.

Personel, o którym mowa, powinien zdawać sobie sprawę z tego chociażby, co należy kliknąć, a czego nie. Należy również wdrażać zasady związane z bezpiecznym korzystaniem z urządzeń elektronicznych, takich jak laptopy, tablety, telefony, a także smartwatche. Coraz częściej producenci oferują kompleksowe rozwiązanie dotyczące bezpieczeństwa produktów, które sprzedają. Dodatkowo działają też firmy oferujące własne usługi związane z ochroną cybernetyczną.

Zagrożenia cybernetyczne są stałym elementem życia codziennego, szczególnie dzisiaj, kiedy żyjemy w czasach kultury technocentrycznej. Coraz więcej firm, a także i organizacji pozarządowych, decyduje się na powoływanie konkretnych osób mających za zadanie zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa. To powoduje, że powstają nowe firmy, które prócz oferty świadczenia usług eksperckich w zakresie bezpieczeństwa, oferują dodatkowo niezbędne wsparcie oraz zasoby potrzebne mniejszym organizacjom, firmom i startupom.

Może wydawać się, że można samodzielnie rozwiązać wszystkie problemy, jednak, aby mieć pewność, że organizacja ma najlepsze zabezpieczenia, najlepiej jest się zdecydować na współpracę z ekspertami i ekspertkami, a także firmami oferujących usługi związane z bezpieczeństwem.

Co więcej, takie osoby i firmy oferują często szkolenia dla pracowników i pracowniczek, a także osób współpracujących, podczas których można zdobyć niezbędną wiedzę oraz umiejętności, by skutecznie reagować np. na phishing. Dzięki takim wskazówkom można zaoszczędzić czas oraz niepotrzebny stres, ponieważ świadomość tego, że dane i sprzęt są bezpieczne przed cyberatakami pozwala na wykonywanie dalszej pracy bez obaw.

Z pewnością dla każdej organizacji nie ma czasu na to, aby doszło do katastrofy związanej z naruszeniem bezpieczeństwa danych, ich integralności, czy też utraty wszystkich danych. Dlatego tak ważne jest, aby poświęcić część zasobów oraz czas na odpowiednim zabezpieczeniu organizacji przed zagrożeniami cybernetycznymi.