Technologia blockchain może być wykorzystywana nie tylko do przeprowadzania transakcji finansowych, lecz również m.in. do rejestrowania głosów w trakcie wyborów. Doskonałym przykładem zastosowania tego rozwiązania jest kanton Zug w Szwajcarii, która nie bez powodu zyskuje miano kryptodoliny. Zug pragnie, podobnie zresztą i inne kantony, ugruntować się jako stolica technologii blockchain. Kanton nie tylko zezwala na płatności za pomocą kryptowalut, w szczególności z wykorzystaniem Bitcoina, lecz również eksperymentuje z wdrożeniem blockchaina na szeroką skalę. Kanton Zug jest bowiem przykładem pomyślnej próby przeprowadzenia głosowania w oparciu o technologię łańcucha bloków.

Próba ta polegała na tym, że obywatele i obywatelki wyrażają swoje zdanie w głosowaniu konsultacyjnym (Szwajcaria ma ich wiele) w konkretnej sprawie. Mieszkańcy Zug mogli głosować poprzez użycie smartfona, komputera, korzystając z nowego elektronicznego systemu identyfikacji opartego na technologii blockchain, a konkretnie na rozwiązaniu uPort.

Szef działu komunikacji Zug, Dieter Müller, otwarcie stwierdził, iż “premiera zakończyła się sukcesem”. Osoby, które zdecydowały się wziąć udział w eksperymencie, aby przetestować nowe rozwiązanie, w sposób wyraźny uznali, że korzystanie z elektronicznego systemu opartego na technologii łańcuchu bloków było bardzo łatwe i intuicyjne.

Rozwiązania elektroniczne do głosowania oparte na technologii blockchain pozwalają na skuteczny audyt, a jednocześnie gwarantują zachowanie anonimowości głosów poszczególnych osób. Również powstrzymują kogokolwiek przed manipulacjami zapisami w rozproszonej bazie danych. Warto tutaj przypomnieć, iż w 2017 roku jedna z amerykańskich giełd (NASDAQ) testowała e-głosowanie oparte na technologii blockchain; tej samej technologii używanej w Estonii, która jest krajem, gdzie popularne są elektroniczne usługi publiczne (e-usługi). W przypadku NASDAQ technologię tę wykorzystano do rejestrowania głosów akcjonariuszy.

uPort

uPort, rozwiązanie oparte na technologii blockchain wykorzystane podczas eksperymentalnego głosowania w Zug, jest otwarto-źródłowym projektem mającym na celu stworzenie i dostarczenie otwartego systemu tożsamości dla rozproszonej sieci. Projekt zwraca, dosłownie, tożsamość indywidualnym osobom, właścicielom tożsamości. Sam system opiera się na blockchainie Ethereum, tym samym pozwala użytkownikom zarejestrować własną tożsamość na tym blockchainie, wysyłać oraz żądać poświadczeń, dostarcza możliwość bezpiecznego zarządzania kluczami i danymi oraz pozwala na elektroniczne podpisywanie dokumentów.

Protokół

uPort składa się z protokołów tożsamości oraz przesyłania komunikatów, które razem tworzą interoperacyjną warstwę tożsamości dla zdecentralizowanej sieci. Protokół tożsamości uPort opisuje uogólniony model tożsamości zdolny do wyrażania osób, aplikacji, urządzeń Internet Rzeczy (IoT), przedsiębiorstw, sztucznej inteligencji i wielu innych. Protokół roszczeń natomiast opisuje standardowy format wiadomości umożliwiający przypisanie źródła oraz ułatwia współdziałanie różnych sieci blokowych i identyfikacji. Obydwa protokoły tworzą wspólną architekturę i interfejs zdecentralizowanej tożsamości, która ma szansę stać się uniwersalnym standardem sieciowym.

Protokół tożsamości uPort jest adresem w sieci zdecentralizowanej, kontrolowanym przez prywatny klucz. Sprawdzanie poprawności podpisu jest możliwe dzięki zdecentralizowanej infrastrukturze klucza publiczna. W protokole roszczeń istotne są elementy związane z formatem wiadomości oraz tzw. oświadczenia. Format wiadomości to nic innego jak standardy konstruowania komunikatów o roszczeniach, natomiast oświadczenia są formatem danych komunikatu wiadomości.

Warto tutaj dodać, iż protokół uPort jest zgodny ze specyfikacją zdecentralizowanego identyfikatora, która powstała podczas warsztatów Rebooting Web of Trust, a także dzięki pracy Decentralized Identity Foundation oraz W3C Credentials Community.

This work © 2019 by Dawid Wiktor is licensed under CC BY-NC-SA 4.0