Gospodarka 4.0

Zgodnie z prawem Moore’a, wraz ze wzrostem inwestycji w badania i rozwój, dostawcy usług będą korzystać z ciągle wzrastającej mocy obliczeniowej przy jednocześnie niższych cenach oraz niższym poziomie zużycia zasobów potrzebnych do całkowitej automatyzacji, wymiany danych, ich przetwarzania w celu generowania wartości dodanej produktów i usług. IoT dotyczy szerokiego spektrum sektorów w gospodarce, tj. produkcja, transport, motoryzacja, służba zdrowia, elektronika domowa i użytkowa, energetyka.

Miniaturyzacja

Wraz z postępem technologicznym możliwym jest wykorzystanie technologii teleinformatycznych w konstrukcji niewielkich urządzeń, które wykorzystując zaawansowane przetwarzanie danych oraz ich wymianę, wpłynęłyby na rozwój miniaturowych, tanich sensorów. Zastosowanie takich sensorów ma szerokie spektrum, np. praktyczne zastosowanie w przypadku aplikacji IoT.

Postępy w analizie danych

Gwałtowny wzrost mocy obliczeniowej, zdolność do przechowywania danych i usług w chmurze, a także powstające i rozwijane nowe algorytmy, sprawiają, iż możliwa jest efektywna agregacja, korelacja i analiza ogromnych ilości danych stwarzając tym samym nowe możliwości pozyskiwania informacji oraz tworzenia wiedzy.

Rozpowszechniona komunikacja bazująca na IP

Protokół IP stał się dominującym standardem w skali globalnej, który jest niezbędny w zakresie tworzenia sieci internetowej z szeroko stosowaną platformą oprogramowania i narzędzi, które można łatwo i niedrogo zaimplementować do szerokiej gamy urządzeń i obiektów.

Łączność mobilnego Internetu

Dostęp do taniego, wszechstronnego oraz szybkiego połączenia sieciowego jest krytyczna do komunikacji urządzeń IoT. Na szczęście, tego typu połączenia są już powszechnym standardem, co pozwala zarządzać urządzeniami w sposób zdalny.

Wzrost znaczenia chmur obliczeniowych oraz przetwarzania danych na krawędzi sieci

Wykorzystywanie zdalne sieciowych zasobów oparte na zdecentralizowanej infrastrukturze do przetwarzania, zarządzania, tworzenia i przechowywania danych z dostępem skalowalnym jest standardem, który umożliwia małym i rozproszonym urządzeniom współdziałanie z wydajnymi funkcjami analitycznymi oraz kontrolnymi. Co więcej, dzięki przetwarzaniu danych na krawędzi sieci możliwym jest zmniejszenie czasów wymaganych do przetwarzania niektórych danych przez urządzenia, co ma niezwykle istotne znaczenia chociażby w przemyśle.

This work © 2019 by Dawid Wiktor is licensed under CC BY-NC-SA 4.0

Image in the header: “Leichtbauroboter mit Faserwinkelerkennung/Robot demonstrator with a fibre angle sensor.” by DLR_de is licensed under CC BY 2.0