Asset protection through stores of value

Asset protection guards the wealth through multiple strategies. It’s a part of financial planning that’s suitable for individuals and businesses.

The Estonian Digital Nomad Visa

The DNV gives remote workers the right to stay, work and live in Estonia for up to 1 year — it is a temporary stay, not a residence permit.

Logo
Jak szwajcarskie Zug wykorzystało blockchain

Blockchain może być wykorzystywany w procesach demokratycznych. Przykładem może być rejestrowanie głosów w trakcie wyborów.

Logo
Regulacje a bezpieczeństwo Internetu Rzeczy (IoT)

Internet Rzeczy (IoT) wykracza poza bycie po prostu tendencją na przestrzeni ostatnich lat. Odpowiednio wykorzystany, IoT ma potencjał, aby poprawić jakość życia. Jednak rosnąca popularność Internetu …

Inteligent networks
Przesłanki rozwoju Internetu Rzeczy (IoT)

Gospodarka 4.0, miniaturyzacja, postępy w analizie danych – to zaledwie kilka przesłanek w rozwoju Internetu Rzeczy w Polsce i na świecie.